Endreols tillstånd

Endreol AB är ett försäkringsförmedlingsföretag med följande tillstånd hos tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.

  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser.

 

Anknutet ombud

Endreol AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som bl.a. har tillstånd att bedriva investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument samt mottagande och vidarebefordran av order.

 

Licensiering

Förmedlare hos Endreol har årslicens hos Insuresec som bolaget är medlem i. Licensen går att kontrollera på förmedlarregistret som finns på Insuresecs hemsida. Förmedlare är även, genom att vara anknutet ombud till Garantum Fondkommission, licensierade hos Swedsec.

 

Ansvarsförsäkring

Endreol har i enlighet med aktuell lagstiftning erforderlig ansvarsförsäkring som är upphandlad av Svenska försäkringsförmedlares förbund. Försäkring administreras av SFM Service AB.

Försäkringsbelopp: EUR 1 250 618 per skada och maximalt EUR 2 501 236 för försäkringsperioden.

Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket försäkringsbolaget sammanlagt kan bli ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. Om en eller flera samman-hängande eller upprepade ansvarsgrundande handlingar leder till att det framställs flera krav mot de försäkrade, anses samtliga dessa krav framställda vid den tidpunkt då det första kravet i serien framställdes. Alla sådana krav anses under denna försäkring som ett krav för vilket ett försäkringsbelopp gäller. Det försäkringsbelopp som ska gälla för sådana krav är det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten då det första kravet framställdes.

 

 

Relevanta kontaktuppgifter och länkar

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Registerhållare: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40, e-post bolagsverket@bolagsverket.se , www.bolagsverket.se

Ansvarsförsäkring: QBE Insurance, Gruppföreträdare SFM service AB, Apelbergsg. 36, 111 37 Stockholm, 08-545 215 40, info@sfm.se

Klagomålsansvarig: Johan Andersson, Garantum Partner AB, Box 7364, 103 90 Stockholm, e-post: klagomal@garantum.se 

Disciplinnämnd: Svenska försäkringsförmedlares förbund, SFM, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, Tel: 08-545 215 40, Fax: 08-20 18 28, E-post: info@sfm.se, www.sfm.se

Disciplinnämnd: Insuresec, Birger Jarlsg. 55, 111 45 Stockholm, Tel: 08-410 415 75, E-post: info@insuresec.se

Garantum Fondkommission Tel: 08-522 550 00, E-post: partner@garantum.sewww.garantum.se

Konsumentvägledning: Konsumenternas Bank & Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Telefon 0200 - 22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se