Endreols tillstånd

Endreol AB är ett försäkringsdistributionsföretag med följande tillstånd hos tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.

  • Försäkringsdistribution (Direkt) i samtliga livförsäkringsklasser.

 

Anknutet ombud

Endreol AB, är ett registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447.

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vara anknutet ombud till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation och säkerställer att verksamheten följer de regler som gäller för den svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra rådgivningen.  

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor, ber vi dig i första hand kontakta Endreol. Om vi inte hittar en lösning som du är tillfreds med så kan du alltid framställa klagomål till SVP. Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning.

För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svenskvpservice.se/om-oss/hallbarhet

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svenskvpservice.se

 

Licensiering

Förmedlare hos Endreol har årslicens hos Insuresec som bolaget är anslutet till. Licensen går att kontrollera på Insuresecs hemsida. 

Förmedlare hos Endreol är licensierade av Swedsec som bolaget är anslutet till. Licensen går att kontrollera på Swedsecs hemsida. 

 

Ansvarsförsäkring

Endreol har i enlighet med aktuell lagstiftning erforderlig ansvarsförsäkring som är upphandlad av Svenska försäkringsförmedlares förbund. Försäkring administreras av SFM Service AB.

Försäkringsbelopp: EUR 1 300 380 per skada och maximalt EUR 1 924 560 för försäkringsperioden.

Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket försäkringsbolaget sammanlagt kan bli ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. Om en eller flera samman-hängande eller upprepade ansvarsgrundande handlingar leder till att det framställs flera krav mot de försäkrade, anses samtliga dessa krav framställda vid den tidpunkt då det första kravet i serien framställdes. Alla sådana krav anses under denna försäkring som ett krav för vilket ett försäkringsbelopp gäller. Det försäkringsbelopp som ska gälla för sådana krav är det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten då det första kravet framställdes.
Vår ambition är alltid att kunna erbjuda våra kunder investeringar som lever upp till våra kunders målsättningar och preferenser. För den som önskar investera med en hållbarhetspreferens så finns det en växande tillgång till investeringar. Således kan vår rådgivningen anpassas till de flesta hållbarhetspreferenser om du som kund så önskar.

 

Hållbarhet

Vår ambition är alltid att kunna erbjuda våra kunder investeringar som lever upp till våra kunders målsättningar och preferenser. För den som önskar investera med en hållbarhetspreferens så finns det en växande tillgång till investeringar. Således kan vår rådgivningen anpassas till de flesta hållbarhetspreferenser om du som kund så önskar.

Relevanta kontaktuppgifter och länkar

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

Registerhållare: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, fax 060-12 98 40, e-post bolagsverket@bolagsverket.se , www.bolagsverket.se

Ansvarsförsäkring: QBE Insurance, Gruppföreträdare SFM service AB, Apelbergsg. 36, 111 37 Stockholm, 08-545 215 40, info@sfm.se

Klagomålsansvarig: Jonas Andersson, e-post: klagomal@endreol.se

Disciplinnämnd: Svenska försäkringsförmedlares förbund, SFM, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, Tel: 08-545 215 40, Fax: 08-20 18 28, E-post: info@sfm.se, www.sfm.se

Disciplinnämnd: Insuresec, Birger Jarlsg. 55, 111 45 Stockholm, Tel: 08-410 415 75, E-post: info@insuresec.se

Svensk värdepappersservice i Stockholm, Grev Turegatan 14, 4tr 114 46 Stockholm, Telefon: 08-12 13 29 20 (vardagar 08:00-17:00), E-post: info@svenskvpservice.se

Konsumentvägledning: Konsumenternas Bank & Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, Telefon 0200 - 22 58 00, www.bankforsakring.konsumenternas.se