Fond - Riskkontroll

Vår erfarenhet har visat att en aktiv rådgivningstjänst ställer vissa krav för att faktiskt kunna vara aktiv. Exempelvis krävs det att kunden själv kan avgöra när denne ska ta del av rådgivningen. Vidare ställer det också krav på att kunden kan bekräfta en rådgivande förändring på ett snabbt och enkelt sätt. Slutligen ställer det krav på struktur och löpande informationsgivning för att kunden ska förstå rådgivningen. 

Fond – Riskkontroll uppfyller samtliga dessa krav och vi är därför mycket stolta att kunna erbjuda våra kunder en rådgivningstjänst som är aktiv på riktigt.