Löpande rådgivningstjänster

Såväl företag som privatpersoner kan använda sig av våra löpande rådgivningstjänster. Beroende på vilket behov kunden har så erbjuder Endreol tre olika rådgivningstjänster: Bas, Mellan och Stor. Den huvudsakliga skillnaden mellan paketen är antalet rådgivningsmöten samt tillgången till rådgivning om behov uppstår. I Rådgivningstjänst - Stor så ingår det även ytterligare tjänster som exempelvis second opinion och kvartalsanalys.