Öka förmånsvärdet på tjänstepensionen

De flesta företag har redan en lösning för sina anställdas tjänstepensioner. Vi har dock sett att dessa lösningar många gånger har betydande förbättringspotential, inte minst när det gäller att erhålla en löpande uppföljning samt förvaltning med en rimlig avgiftsnivå.

Mot bakgrund av detta har vi tagit fram en tjänst för företag som vill ge sina anställda bättre förutsättningar att följa upp och förvalta sin pension utan att det tar för mycket av deras tid. På så vis blir tjänstepensionen en förmån för era anställda istället för en klump med pengar som bara ligger där.

Det bästa för dig som företagare är att du kan anlita Endreol utan att det påverkar er befintliga administration av tjänstepensionerna.